Lillehammer kameraklubb omtrukturerer nettsidene

I løpet av Januar vil det foregå vesentlige omstruktureringer og designendringer på nettsidene til Lillehammer Kameraklubb (LKK). Vi ønsker å skape et enkelt, lettlest og levende nettsted med oppdatert informasjon rundt fotoaktivitetene som foregår i LKK. Som fotoklubb trenger vi…

Bildekritikk – en måte å lære på

Lånt etter avtale fra WWW.fototips.no/Reidar Solberg -med diskusjonene på siste medlemsmøte friskt i minne så kanskje dette er noe som kunne bidra både til måten vi bedømmer bilder på, og kanskje en mulighet til å se bilder med litt andre…