Lillehammer kameraklubb omtrukturerer nettsidene

Foto: Lars Teppan Johansen

I løpet av Januar vil det foregå vesentlige omstruktureringer og designendringer på nettsidene til Lillehammer Kameraklubb (LKK). Vi ønsker å skape et enkelt, lettlest og levende nettsted med oppdatert informasjon rundt fotoaktivitetene som foregår i LKK. Som fotoklubb trenger vi mer visuelt innhold i form av passende bilder til endel av sidene på LKK. Har du som medlem et passende bilde til en av undersidene så send oss gjerne dette slik at vi får brutt opp noe av den «tette teksten». Alle bidrag som blir benyttet blir selvsagt kreditert. «Undertegnende» medlem som har tatt på seg oppdraget med omstruktureringen har lang erfaring med utvikling og drift av nettsider og gjør dette i god Norsk dugnadsånd. Du vil merke at enkelte faner og sider kan forsvinne og noen nye vil dukke opp, men all aktuell informasjon vil til slutt komme tilbake i et interaksjonsdesign som både vil være enklere å navigere i samt se lekrere ut. Sidene vil nå også være tilpasset bruk på alle flater (responsiv design).

Har du ideer eller ønsker å bidra med bilder til nettstedet så send dette via leder@lkk.new4m.com

Takk for oppmerksomheten!