Bildekritikk – en måte å lære på

Lånt etter avtale fra WWW.fototips.no/Reidar Solberg

-med diskusjonene på siste medlemsmøte friskt i minne så kanskje dette er noe som kunne bidra både til måten vi bedømmer bilder på, og kanskje en mulighet til å se bilder med litt andre øyne. 

BILDEVURDERING
Det er alltid spennende å få bildene sine vurdert av andre – spesielt når man håper på ros og god omtale. Men vær også forberedt på det motsatte. Brukt på riktig måte, kan bildekritikk være en fin måte å lære på – få nye impulser og vinklinger og således komme videre med sin fotografering. I LKK har vi i et flere år kjørt klubbkafé med litt varierende deltakelse,  og jeg håper du nytter sjansen til å få sett på dine bilder med andres øyne og bildesyn.

Det finnes en rekke nettsteder som «tilbyr» bildekritikk både her til lands og internasjonalt deriblant NSFF  på http://www.nsff.no

Her er det en fin plass for å sjekke ut hvordan det står til med fotokunnskaper og valg av motiv. Et annet sted er på Facebook: DenGladeFotoamator, selv om det her er litt mye fint flott og nydelig så kan du også få gode tilbakemeldinger om den rette er på

Man skal dog være klar over at ikke alle steder du kan få kritikk gir like «ærlig og objektiv» kritikk. Noen gir deg høy poengsum for at du skal gjøre det samme igjen. Dette har som regel liten verdi. Men uansett – de fleste gir en pekepinn på ditt nivå (eller rettere sagt bildets nivå) samt hva som er bra/mindre bra med bildet

Når du FÅR kritikk
Når du har sendt inn ditt bilde for kritikk, vær forberedt på det meste – at det også kan
bli slaktet nord og ned. Noen oppfører seg nærmest som «idoldommere» på en dårlig
dag, mens andre gir god og konstruktiv kritikk.

Før du sender inn bilder, bør du venne deg til å se objektivt på dine egne bilder.
Det gjør det lettere når du får kritikk – slik at du ikke tar negativ kritikk personlig.

Når du GIR kritikk
Selv om du føler at du er ny og fersk i dette gamet – kan du like fullt gi kritikk på andres bilder. Når du gir kritikk – tenk da på hvordan du ville at kritikken skulle være.
Ikke innholdet – men hvordan den ble gitt. Ta oppgaven seriøst og vær ærlig – det forventer du selv av andre. Er det noe du synes er bra, si dette og hvorfor du synes det.