Klubbkvelder

Klubbkvelder arrangeres første tirsdag i måneden kl. 19:00 på Nordre ål skole. klubbkvelder for 2024 er:

  • 2. Januar
  • 6. Februar
  • 5. Mars
  • 2. April
  • 7. Mai
  • 4. Juni
  • 3. September
  • 1. Oktober
  • 5. November
  • 3. Desember


Har du ting og emner som flere kunne ha interesse av og som du ønsker vi skal ta i FORUM så meld fra. Forum er et alternativ til kurs og framstår mer som dialog mot felles problemløsing. Det er utvalgte temaer for kvelden og det er som oftest en kort innledning fra møteleder.

Vi holder hus på Nordre Ål barneskole

Forumkvelder

Vi arrangerer forumkvelder kl. 18.00 på den tredje tirsdagen i måneden.

«Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt forumkveldene!»

Denne kvelden brukes også til en uformell bildekritikk (tidligere klubbcafe). Ta med 3 – 4 bilder du har lyst til å få vurdert av medfotografer. Det har kommet ønske om å lære litt mer om Photoshop. Noen har «proffutgaven»; Adobe Photoshop CC – andre har Photoshop Elements, som er et litt enklere program. Istedenfor å ha egne forumkvelder til dette kan det settes av litt tid etter bildekritikken på klubbkafeen. Om du som medlem kan ett og annet (ett til to emner f.eks.) er det fint om du melder inn hva/hvilke «triks» DU har lært som kan læres bort til andre. Seansen bør ikke vare lenger enn en halv til (maksimalt) en time.

Leslie Begby – Leder for Lillehammer kameraklubb

Aktuelle temaer:

Enkel og basis digital kamerateknikk

Vi gjennomgår de aller enkleste fellesnevnerne ved digitale apparater som har manuelle instillinger. Blender, lukkertid, hvitbalanse. Ta med kamera og bruksanvisning.

Komposisjon og det gyldne snitt

Hva er det gyldne snitt?

Vi tar fram det vi vet om dette og om komposisjon og diskuterer hvorfor og hvordan vi etterstreber den gode komposisjonen.

Arkivering og gjenfinning av digitale bilder

Arbeidsflyt med mapper og Photoshop kontra Adobe Lightroom. el.

Forutsigbare farger – fargerom og fargestyring

Fargestyring er en vitenskap, men med enkle midler og litt kunnskap kan du få utskriftene dine til å harmonere med fargene på skjermen.

Bedømming og juryering av bilder

Hvordan vi setter synsingen inn i et system…

Etikk og fotomanipulering

Verktøy for manipulering av bilder er blitt allemannseie og åpner for muligheter til å gi fotografiet et annet innhold eller en annne mening en opprinnelig tilsiktet. Vi tar dette opp til diskusjon.

Blitsbruk og lyssetting

Riktig bruk av blits inne eller ute er ofte en forutsetning for gode bilder. Klubben disponerer studioblitsanlegg og vi tar opplæring i dette og bruk av systemblitser du kan få til ditt kamera.

Andre temaer

Har du ting og emner som flere kunne ha interesse av

og som du ønsker vi skal ta i FORUM så meld fra.

Forum er et alternativ til kurs og framstår mer som dialog mot felles problemløsing.

Lillehammer kameraklubb © 2024