Temaer forumkvelder 2019

 Vi arrangerer forumkvelder for medlemmene klokken 18.00 på følgende datoer i 2019:

22. Januar 2019 Blitzbruk
19. Februar 2019 Mikrojustering av optikk
19. Mars 2019 Studio. Repetisjon fra portrettkurset
18. Juni 2019 Makro. Fortrinnsvis ute

I April og Mai er det ikke forumkvelder pga. påske og svært mange fridager.

Vel møtt!

 

Leslie Begby – Leder for Lillehammer kameraklubb